Tag: mandalasystem

new

การตลาดออนไลน์ Mandala Analytics เครื่องมือที่น่าสนใจของ Digital Marketing ในโลก

การตลาดออนไลน์ Mandala Analytics เครื่องมือที่น่าสนใจของ Digital Marketing ในโลก เคยสงสัยไหมครับว่า จะลงโฆษณาช่องทางไหนดี ? แล้วกลุ่มเป้าหมายเราอยู่ในสังคมออนไลน์ไหน? กลุ่มเป้าหมายผู้ชายจะลงโพสต์สินค้าเวลาไหนดีนะ ? ทุกคำถามที่กล่าวมา สามารถใช้ Mandala Analytics ในการหาคำตอบได้ครับ Mandala Analytics คือ Online Listening ที่มีการคนไทยเป็นผู้ร่วมพัฒนา โดยสามารถนำไปใช้ในการวาง Media Planer ของนักการตลาดได้นะครับ วิธีการใช้โดยย่อคือ การเลือกนำ Keyword ที่เราสนใจจะทำการตลาดไปสร้าง Project ผ่าน Mandala Analytics จากนั้นก็ปล่อยให้ระบบดึงข้อมูลมาให้เรา ตอนแรกข้อมูลจะยังไม่ขึ้นนะครับ เพราะระบบกำลังดึงข้อมูลอยู่ ข้อแนะนำคือให้ทำ...